Ostatnie projekty

CATERPILLAR KOPARKO-ŁADOWARKI 432F2

  • EGR OFF - wyłączenie / usunięcie / dezaktywacja zaworu recyrkulacji spalin EGR
  • ADBLUE OFF- wyłączenie / usunięcie / dezaktywacja systemu oczyszczania spalin SCR