MACH

Katalog
  Oryginał Chip Tuning
  wykres typ silnika moc (KM) moment (Nm) moc chip (KM) moment chip (Nm)
210 VRT 205 883 255 960
230 VRT 220 937 254 1031
250 VRT 238 1010 289 1115